Van harte welkom op de website van de openbare basisschool Vensterschool te Noordwolde. Onze basisschool ligt centraal in het dorp en maakt deel uit van het openbaar primair onderwijs in de Stellingwerven, Stichting Comprix. Kinderen, ouders en schoolteam maken samen het onderwijs op obs Vensterschool. Wij werken met veel enthousiasme aan kwalitatief goed en uitdagend onderwijs voor de kinderen.

Op obs Vensterschool zitten ruim 220 leerlingen, verdeeld over 9 groepen. Kijkt u rustig even rond op deze site. Mocht u informatie niet kunnen vinden of heeft u vragen, dan kunt u altijd contact opnemen. Het telefoonnummer van de school is 0561-430525. U kunt natuurlijk ook even langskomen.

Wij hopen dat het bezoek aan onze website u zal bevallen.   

 

Technobiel

Vorige week maandag stond de technobiel bij ons voor school voor de groepen 6 t/m 8. De technobiel bestond uit 2 verdiepingen. Op de eerste verdieping konden de kinderen o.a. ontdekken hoe een transportband werkt en hoe ze vliegtuigjes konden laten vliegen door er met licht op te schijnen. Ook moesten er 5 storingen in de Cv-ketel opgelost worden, omdat de aap Bito anders onder de koude douche kwam te staan. De virtual reality bril was daar ook te vinden. Een verdieping hoger konden de kinderen aan de slag met o.a. spectro. Hiermee moesten ze proberen een lampje te laten branden of muziek af te spelen. De kinderen waren allemaal erg enthousiast en vonden het jammer dat het uur zo snel voorbij.

 

Groep 2, 3 en 7 werken samen.

Afgelopen dinsdag was het Nationale Buitenlesdag, maar buiten les geven kan natuurlijk veel vaker. Een groepsdoorbrekende activiteit, waarbij kinderen van verschilende klassen samen opdrachten uitvoeren, zorgt ervoor dat kinderen elkaar beter leren kennen met als gevolg dat ze elkaar ook op ander momenten weer opzoeken, bijvoorbeeld in de pauze. 

Afgelopen vrijdag hebben we de groepen 2,3 en 7 met elkaar gemengd. De kinderen gingen aan de slag met de zgn. Denksleutels, thema Lente. Hierbij krijgen ze uitdagende opdrachten, die het creatief denken bevorderen. De vragen zijn zo opgesteld dat iedereen actief deel kan nemen; 'Maak een lijst van nadelen van een tuin met alleen maar tegels' of 'Bedenk een manier om gras korter te maken zonder grasmaaimachine'. De antwoorden mogen naar keuze getekend of opgeschreven worden. Er werd met veel enthousiasme samen gewerkt.

 

Open dag 21 maart

Op woensdag 21 maart vond onze open dag plaats. Tussen 11:00 en 12:00 was de school geopend voor bezoekers om te komen kijken naar het werk en de optredens van onze kinderen. Het thema was ‘Culterele hoofdstad Leeuwarden’. Ouders en belangstellenden liepen een Elfstedentocht door de school. Zo werden alle groepen aangedaan. In de teamkamer waren de Oudervereniging en de Medezeggenschapsraad vertegenwoordigd met hun jaarverslagen. Bij de balustrade waren kraampjes van Vitale Regio. Zij hadden informatie over gezonde voeding en middelengebruik. Vitaqle Regio is een onderdeel van Bestemming Noordwolde.

We kijken, mede door de massale belangstelling, terug op een zeer geslaagde open dag. We willen iedereen die een bijdrage heeft geleverd aan deze dag enorm bedanken!   

Groep 2 en 4 zingen samen.

De leerkrachten van de Vensterschool zijn zich aan het oriënteren op een nieuwe muziekmethode en hebben momenteel een proeflicentie op de methode 123zing. Groep 2 en 4 zijn in ieder geval enthousiast en hebben al een paar keer samen gezongen. De kinderen zingen het liedje zelfs al in canon!

 

Pannenkoekendag

Vrijdag 16 maart jl. was de Nationale pannenkoekendag. Het is de bedoeling dat op deze dag basisschoolleerlingen pannenkoeken bakken voor ouderen. In Noorwolde ging groep 8 bakken voor mensen die naar het Vlechtwerk kwamen en groep 7 deed dat in de Krommestede.

Verschillende bedrijven sponseren deze actie; er wordt voor bakmeel en pannen gezorgd. Ouderen konden zich opgeven (en sommige ouderen hadden zelf kaas en spek mee genomen ;-)

De leerlingen waren in verschillende groepen ingedeeld. Daarbij was een ouder / begeleider. De taken waren: beslag maken, pannenkoeken bakken, tafels dekken, gasten ontvangen, serveren, fruit snijden en gezellig samen met de ouderen eten. Een speciale gast zat in de Krommestede: de burgemeester werd door een drietal kinderen verwelkomd. Daarnaast was er plotseling wel een heel bijzondere bejaarde man …

Hierbij willen we iedereen bedanken voor hun hulp / inzet, dat leidde tot een geslaagde maaltijd.