Van harte welkom op de website van de openbare basisschool Vensterschool te Noordwolde. Onze basisschool ligt centraal in het dorp en maakt deel uit van het openbaar primair onderwijs in de Stellingwerven, Stichting Comprix. Kinderen, ouders en schoolteam maken samen het onderwijs op obs Vensterschool. Wij werken met veel enthousiasme aan kwalitatief goed en uitdagend onderwijs voor de kinderen.

Op obs Vensterschool zitten ruim 220 leerlingen, verdeeld over 9 groepen. Kijkt u rustig even rond op deze site. Mocht u informatie niet kunnen vinden of heeft u vragen, dan kunt u altijd contact opnemen. Het telefoonnummer van de school is 0561-430525. U kunt natuurlijk ook even langskomen.

Wij hopen dat het bezoek aan onze website u zal bevallen.   

 

Kinderboekenweek: Groep 7 leest voor in groep 2

In het kader van de Kinderboekenweek én samenwerken, kwamen een aantal leerlingen uit groep 7 de kinderen van groep 2 voorlezen. Aangezien het heerlijk zonnig weer was, hebben we deze activiteit buiten gedaan. De groep werd in kleine  groepjes verdeeld en samen zochten ze  een fijn plekje om een gruwelijk eng prentenboek te lezen. Prachtig om te zien hoe alle kinderen hiervan genoten (en als leerkracht niet minder)! 

Groep 2 en groep 6 werken uitstekend samen!

Woensdagochtend hebben de kinderen van groep 2 en 6 in het kader van 'samen werken aan samen werken' samengewerkt.
De kinderen van groep 6 gingen op bezoek bij groep 2. Een paar kinderen van groep 6 lazen een gedicht uit het boek 'Dag poes', een dichtbundel geschreven door verschillende auteurs en geillustreerd door Mies van Hout.
Hierna gingen de kinderen samen tekenen over hun lievelingsdier. Na een korte pauze, waarbij er samen werd gespeeld, gingen ze weer vrolijk verder. Samen een gedicht bedenken in de vorm van een elfje( 11 woorden). De kinderen van groep 6 schreven het op voor de kinderen van groep 2. Het was een ochtend met een gouden randje. 

Groep 2 en groep 6 werken uitstekend samen! on PhotoPeach

Kamp groep 8

Groep 8 is vanmorgen vertrokken naar Ameland. Via dit nieuwsbericht krijgt u elke dag een update van hun belevenissen!

Dag 4 on PhotoPeach

Even voorstellen

Mijn naam is Petra Boonstra en sinds de start van het schooljaar werkzaam als Intern begeleider (IB-er) op de Vensterschool. Ik ben woonachtig in Oosterwolde met mijn man en twee kinderen. Na de PABO ben ik begonnen met werken als groepsleerkracht van groep 6 bij de Oostenburgschool in Oosterwolde. Na 3 jaar heb ik de overstap gemaakt naar obs de Tjongeling in Oldeberkoop. Hier heb ik de afgelopen 13 jaar lesgegeven aan de groepen 4 t/m 8, maar ook ben ik er werkzaam geweest als IB-er. Naast mijn werk heb ik de afgelopen 2 jaar de opleiding Master (S)EN gevolgd, om nog meer te specialiseren in het coachen en begeleiden van leerkrachten, leerlingen en teams. Ik zal op dinsdag, woensdag en donderdag aanwezig zijn!  

Twee nieuwe gezichten op de Vensterschool en daar ben ik er één van. Mijn naam is Germa Stuit en ik ben dit jaar als onderwijsassistent werkzaam op de Vensterschool.Dit betekent dat U mij door de hele school aan kunt treffen, want ik assisteer de leerkrachten daar waar nodig is. Dit kan zijn met hulp in de klas of werken met een individuele leerling of een groepje leerlingen buiten de klas. Ik ben al gestart met verschillende leerlingen en hoop dan ook dat het een leuk en leerzaam jaar wordt.

Comprix in beweging

Groep 8 heeft vrijdag meegedaan aan de sportdag van Comprix. We begonnen de dag met karate. Deze les werd gegeven door een man die Europees en Wereldkampioen is geweest. De kinderen leerden wat basisbeginselen van karate. Daarna gingen we kaatsen. Dit was iets aangepast, omdat het veld erg nat was. We deden dit onderdeel nu binnen en het was nu een soort combinatie van squashen en kaatsen. De kinderen kregen het snel onder de knie, zodat er leuke rally’s tussen de verschillende teams ontstonden. Als laatste sport deden we freerunning. Hier leerden we wat basisdingen van het free runnen die de kinderen ook buiten op muurtjes zouden kunnen toepassen. Na deze sportieve ochtend gingen we met alle scholen lunchen en kregen we nog een leuke verrassing. Elk kind kreeg een mooi comprixshirt. Het was een leuke sportieve dag en de kinderen hebben allemaal fanatiek en enthousiast meegedaan.