Van harte welkom op de website van de openbare basisschool Vensterschool te Noordwolde. Onze basisschool ligt centraal in het dorp en maakt deel uit van het openbaar primair onderwijs in de Stellingwerven, Stichting Comprix. Kinderen, ouders en schoolteam maken samen het onderwijs op obs Vensterschool. Wij werken met veel enthousiasme aan kwalitatief goed en uitdagend onderwijs voor de kinderen.

Op obs Vensterschool zitten ruim 220 leerlingen, verdeeld over 9 groepen. Kijkt u rustig even rond op deze site. Mocht u informatie niet kunnen vinden of heeft u vragen, dan kunt u altijd contact opnemen. Het telefoonnummer van de school is 0561-430525. U kunt natuurlijk ook even langskomen.

Wij hopen dat het bezoek aan onze website u zal bevallen.   

 

Kamp groep 8

Groep 8 is vanmorgen vertrokken naar Ameland. Via dit nieuwsbericht krijgt u elke dag een update van hun belevenissen!

Even voorstellen

Mijn naam is Petra Boonstra en sinds de start van het schooljaar werkzaam als Intern begeleider (IB-er) op de Vensterschool. Ik ben woonachtig in Oosterwolde met mijn man en twee kinderen. Na de PABO ben ik begonnen met werken als groepsleerkracht van groep 6 bij de Oostenburgschool in Oosterwolde. Na 3 jaar heb ik de overstap gemaakt naar obs de Tjongeling in Oldeberkoop. Hier heb ik de afgelopen 13 jaar lesgegeven aan de groepen 4 t/m 8, maar ook ben ik er werkzaam geweest als IB-er. Naast mijn werk heb ik de afgelopen 2 jaar de opleiding Master (S)EN gevolgd, om nog meer te specialiseren in het coachen en begeleiden van leerkrachten, leerlingen en teams. Ik zal op dinsdag, woensdag en donderdag aanwezig zijn!  

Twee nieuwe gezichten op de Vensterschool en daar ben ik er één van. Mijn naam is Germa Stuit en ik ben dit jaar als onderwijsassistent werkzaam op de Vensterschool.Dit betekent dat U mij door de hele school aan kunt treffen, want ik assisteer de leerkrachten daar waar nodig is. Dit kan zijn met hulp in de klas of werken met een individuele leerling of een groepje leerlingen buiten de klas. Ik ben al gestart met verschillende leerlingen en hoop dan ook dat het een leuk en leerzaam jaar wordt.

Comprix in beweging

Groep 8 heeft vrijdag meegedaan aan de sportdag van Comprix. We begonnen de dag met karate. Deze les werd gegeven door een man die Europees en Wereldkampioen is geweest. De kinderen leerden wat basisbeginselen van karate. Daarna gingen we kaatsen. Dit was iets aangepast, omdat het veld erg nat was. We deden dit onderdeel nu binnen en het was nu een soort combinatie van squashen en kaatsen. De kinderen kregen het snel onder de knie, zodat er leuke rally’s tussen de verschillende teams ontstonden. Als laatste sport deden we freerunning. Hier leerden we wat basisdingen van het free runnen die de kinderen ook buiten op muurtjes zouden kunnen toepassen. Na deze sportieve ochtend gingen we met alle scholen lunchen en kregen we nog een leuke verrassing. Elk kind kreeg een mooi comprixshirt. Het was een leuke sportieve dag en de kinderen hebben allemaal fanatiek en enthousiast meegedaan.

Gouden afspraken op de Vensterschool

Net als vorig jaar zullen wij met de leerlingen afspraken maken  m.b.t. omgang met elkaar en het materiaal, taalgebruik etc. Van onze ‘gouden afspraken’ worden posters gemaakt, deze worden in alle klassen opgehangen. Via het weeknieuws en de website informeren wij u welke afspraak centraal staat.

Scool on wheels

Groep 8 deed dinsdag mee aan het project Scool on Wheels van Fonds Gehandicaptensport in samenwerking met Sport Fryslan. Eerst kwam er een sporter met een handicap in de klas. Hij had het met de kinderen over zaken als: wat verstaan we onder een handicap, hoe ga je ermee om in het dagelijks leven en wat voor sporten kunnen mensen met een handicap doen. Ook vertelde hij zijn persoonlijke verhaal. Daarna gingen we naar de Duker om zelf te ervaren hoe het is om met een handicap te bewegen en te sporten. De kinderen mochten in een rolstoel en deden een partijtje korfbal. Ook werden er spelvormen met een blinddoek gedaan. De kinderen hebben deze ochtend een goed beeld over het leven en sporten met een handicap gekregen.