0561-430525Mandehof 17, 8391 BG Noordwolde (Fr)directie.vensterschool@comprix.nl

De oudervereniging van de Vensterschool bestaat uit elf ouders en een teamlid.

De oudervereniging vergadert tenminste zes maal per jaar en organiseert een keer per jaar( in samenwerking met de medezeggenschapsraad) een zakelijke ouderavond. Op de zakelijke ouderavond wordt teruggeblikt op de gebeurtenissen van het afgelopen jaar en een doorkijk gegeven naar het lopende schooljaar. Een ander vast onderdeel is het vaststellen van de jaarrekening van het afgelopen jaar en de begroting van de oudervereniging voor het komende jaar. Alle vergaderingen van de oudervereniging zijn openbaar.

De oudervereniging is niet beleidsbepalend en heeft geen zeggenschap. 


Een belangrijke taak van de vereniging is het organiseren van activiteiten, zoals bijvoorbeeld de zakelijke ouderavond, het Sinterklaasfeest, de Kerstmaaltijd en de jaarafsluiting. Daarnaast heeft zij een ondersteunende rol voor tal van schoolactiviteiten zoals de musical, versieringen en Sint Maarten.

De activiteiten waarbij de oudervereniging betrokken is vallen veelal buiten het standaard lespakket. De school heeft hiervoor geen financiële middelen. Via de vrijwillige ouderbijdrage voorziet de oudervereniging zich van een basis bijdrage voor haar budget. Dit betreft grofweg een derde deel. De overige financiën (tweederde deel) worden via diverse activiteiten bijeen gebracht. Hiervan is het ophalen van oud papier veruit de belangrijkste. Vanuit de oudervereniging vindt de coördinatie van het ophalen van het oud papier plaats.

Op verzoek van de school verzorgt en administreert de oudervereniging eveneens het geld voor de schoolreisjes.

Het budget van de oudervereniging wordt gebruikt voor de school en leerlingen. Hierbij valt te denken aan de bovengenoemde activiteiten, maar ook zaken als leermiddelen komen hiervoor in aanmerking. Een voorbeeld hiervan is het voorzien van de complete school van digitale borden zodat het onderwijs op de meest eigentijdse wijze gegeven kan worden.

Het uitvoeren van een activiteit kunnen wij niet alleen en voor diverse activiteiten zijn vaak vrijwilligers nodig. U kunt zich bij de leerkracht van uw kind opgeven als u eens een handje wilt helpen. Wij als oudervereniging maar zeker de leerlingen en leerkrachten zijn u hiervoor dankbaar.

De doelen van de ouderraad zijn:

  • Bevorderen contact tussen ouder en school
  • Ondersteunen van schoolactiviteiten
  • Organiseren van activiteiten voor leerlingen
  • Beperkte klankbordfunctie voor het schoolteam
  • Signalerende functie

Overige activiteiten:

  • Fondsen werven (Oud papier, ouderbijdrage)
  • Leermiddelen (digiborden, knutselspullen ,etc)
  • Financiën schoolreisjes
  • Contacten tussen ouders en school
  • Klankborden

Contact:
ouderverenigingvensterschool@gmail.com

Leden OV

Namens de ouders:

Yvonne DamhuisVoorzitter
Yvonne LeerlingSecretariaat
Lysanne BekhofLedenadministratie
Marije SmitPenningmeester/ financiele administratie
Wilfred LubbersLid
Yvonne van KomenLid (oud papier)
Jeanne de JongLid
Wilma JagerLid
Sandra van den NieuwenhofLid
Pieter JongschaapLid

Namens het Team:

Rik van Galen