0561-430525Mandehof 17, 8391 BG Noordwolde (Fr)directie.vensterschool@comprix.nl

In het schooljaar 2019-2020 zijn we gestart met de Vreedzame School-aanpak. Het team van de Vensterschool is door een externe coach begeleid in de lesstof en de achtergronden van deze aanpak.

We hebben bewust gekozen voor deze aanpak, omdat hij prima aansluit op onze visie. We staan voor een goed pedagogisch klimaat, waarin vanuit rust en plezier gewerkt wordt. We hechten waarde aan de onderlinge relaties, zelfstandigheid en verantwoordelijkheid.