0561-430525Mandehof 17, 8391 BG Noordwolde (Fr)directie.vensterschool@comprix.nl

Blokindeling lessen

De Vreedzame School werkt in een zestal blokken die per jaargroep worden doorlopen. Er is een doorlopende lijn van groep 1 tot en met groep 8. De blokken kennen de volgende thema's:

  • Blok 1: We horen bij elkaar (over groepsvorming)
  • Blok 2: We lossen conflicten zelf op (over conflictoplossing)
  • Blok 3: We hebben oor voor elkaar (over communicatie)
  • Blok 4: We hebben hart voor elkaar (over gevoelens)
  • Blok 5: We dragen allemaal een steentje bij (over actief meedoen)
  • Blok 6: We zijn allemaal anders (over verschillen en overeenkomsten)