Informatie

Oud papier

Oud papier is de belangrijkste bron van inkomsten voor de oudervereniging van de Vensterschool . Het betreft hier ongeveer 2/3 deel van het totale budget. Om activiteiten  mogelijk te kunnen maken is het dus belangrijk dat het ophalen van oud papier goed verloopt.

Hieronder staan de data voor het ophalen van het oud papier vermeld:

 

 

·       

N.B In de maand juli wordt er geen oud papier opgehaald i.v.m. de zomervakantie!

Ophalers oud papier

Via een jaarlijkse mailing wordt u op de hoogte gebracht van het tijdstip waarop u bent ingedeeld, daarnaast ontvangt in de week voorafgaand aan het ophalen een oproep en wordt u opgeroepen via het weeknieuws. 

Het kan voor komen, dat u verhinderd bent. Wij verzoeken u om zelf voor vervanging te zorgen en waarderen het zeer dat u ons daarvan wel op de hoogte stelt. Dit kunt u doen door contact op te nemen met; met  Ruth Stelma  (06 22 34 23 93)

De ophalers worden verwacht om 18:30 uur op het plein voor de school.