Nieuws - Even voorstellen

Mijn naam is Petra Boonstra en sinds de start van het schooljaar werkzaam als Intern begeleider (IB-er) op de Vensterschool. Ik ben woonachtig in Oosterwolde met mijn man en twee kinderen. Na de PABO ben ik begonnen met werken als groepsleerkracht van groep 6 bij de Oostenburgschool in Oosterwolde. Na 3 jaar heb ik de overstap gemaakt naar obs de Tjongeling in Oldeberkoop. Hier heb ik de afgelopen 13 jaar lesgegeven aan de groepen 4 t/m 8, maar ook ben ik er werkzaam geweest als IB-er. Naast mijn werk heb ik de afgelopen 2 jaar de opleiding Master (S)EN gevolgd, om nog meer te specialiseren in het coachen en begeleiden van leerkrachten, leerlingen en teams. Ik zal op dinsdag, woensdag en donderdag aanwezig zijn!  

Twee nieuwe gezichten op de Vensterschool en daar ben ik er één van. Mijn naam is Germa Stuit en ik ben dit jaar als onderwijsassistent werkzaam op de Vensterschool.Dit betekent dat U mij door de hele school aan kunt treffen, want ik assisteer de leerkrachten daar waar nodig is. Dit kan zijn met hulp in de klas of werken met een individuele leerling of een groepje leerlingen buiten de klas. Ik ben al gestart met verschillende leerlingen en hoop dan ook dat het een leuk en leerzaam jaar wordt.

 

Geplaatst op: 15 September 2017

terug