Oud papier

Oud papier is de belangrijkste bron van inkomsten voor de oudervereniging van de Vensterschool . Het betreft hier ongeveer 2/3 deel van het totale budget. Om activiteiten  mogelijk te kunnen maken is het dus belangrijk dat het ophalen van oud papier goed verloopt.

Onderstaand zijn de datums voor het ophalen van het oud papier vermeld:

·         Planning ophalen oud papier 2017

10 januari 9 mei 10 oktober
7 februari 13 juni 7 november
14 maart 18 juli 12 december
11 april 12 september  

 

N.B In de maand augustus wordt er geen oud papier opgehaald i.v.m. de zomervakantie!

Ophalers oud papier

Via een jaarlijkse mailing wordt u op de hoogte gebracht van het tijdstip waarop u bent ingedeeld, daarnaast ontvangt in de week voorafgaand aan het ophalen een oproep en wordt u opgeroepen via het weeknieuws. 

Het kan voor komen, dat u verhinderd bent. Wij verzoeken u om zelf voor vervanging te zorgen en waarderen het zeer dat u ons daarvan wel op de hoogte stelt. Dit kunt u doen door contact op te nemen met; Tatja Verbrugge (06 25 26 72 17) of met  Alexander van der Goot (06-53178674).

De ophalers worden verwacht om 18:30 uur op het plein voor de school.